Intranet Nolimit

Track&Trace

Információs záradék

Információs záradék

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. cikkének (1-2) bekezdése és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 1. o.) - a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet - tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy:
A kapcsolatfelvételi űrlap által biztosított személyes adatok kezelője a No Limit Kft., amelynek székhelye Varsóban található a következő címen: ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Varsó, Lengyelország. A cég szerepel a Varsói Kerületi Bíróság XVI Kereskedelmi Osztályának nyilvántartásában a Városi Vállalkozók Nyilvántartásában: 0000128397, adószám: 5241066960 (a továbbiakban: adminisztrátor).
Az Ön által megadott adatok csak az űrlap által benyújtott lekérdezés kezelésére szolgálnak, beleértve az e-mailben történő válaszolást is. A személyes adatoknak az ügyintéző által történő feldolgozásának jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése f, általános adatvédelmi rendelet, úgynevezett adminisztrátor jogos érdeke. Ez azért van, mert személyes adatai (név, vezetéknév, e-mail cím) felhasználása nélkül, nem tudtunk volna válaszolni arra a kérdésre, amelyet Ön szándékosan irányított.
Önnek joga van:

  • kifogásolni az adatok feldolgozását,
  • hozzáférni az adatokhoz, és megkapni annak másolatát,
  • az adatok helyesbítésére (módosításához),
  • adatainak törlésére, az adatok feldolgozásának korlátozására,
  • kifogást emelni a feldolgozandó adatok ellen,
  • adatátvitelre,
  • panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás jogának gyakorlása vezethet ahhoz, hogy az adminisztrátor képtelen lesz válaszolni.
Az Ön személyes adatait a kérdéssel kapcsolatos levélváltás befejezésétől számított egy évig tartjuk. Az adminisztrátor az átvitt személyes adatok alapján nem végez semmilyen automatizált döntést, és nem használja azokat profilalkotáshoz.

Az adatok megadása önkéntes, de a kérdés megválaszolásához szükséges.